Sidemeny+

Øystølshaugane i Jordalen

Posted on 6. mai 2008 by in Jordbruk

Foto: Anne Marie Bøtun Øyricbn

Denne tufta ligg ved ein liten bergknaus og er heilt attvaksen med lyng. Likevel er det lett å sjå spora etter dei fire murane.

Stølen ligg på Øystølshaugen, på høgre sida av vegen ned til Nestedalen, 884 moh.

Plassering i kart

Denne stølen er nedlagd før 1850. Det er framleis spor etter fleire tufter her. Fire tufter er godt synlege, men det er også spor etter fleire.

CC BY-NC 4.0 Øystølshaugane i Jordalen av Bøthun Øyri Anne Marie er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Anne Marie Bøtun Øyri, 2007
Kjelder: Stølsregistreringa av 1935
Kommune: Jordalen, Fresvik