Sidemeny+

Ny sag ved Killingholet.

Posted on 16. mai 2008 by in Arbeidsliv

Den nye saga står på omtrent same plassen som den aller eldste saga sto.

Ovanfor gamle Killingholsaga står den nye saga til Arvid Breilid.

Plassering i kart

Ho står på omtrent samme plassen som den eldste Killingaholsaga sto. Ho vart sett opp av Arvid Breilid rund 1996. Bygningen er for det meste av stål, men sjølve saga kjem frå Finland. Arvid bruker saga til å saga bord, plankar og pallematerial, men også leigesaging og saging for sal. Ho blir mest brukt om vinteren og våren. Saga blir driven av elektrisk straum.

CC BY-NC 4.0 Ny sag ved Killingholet. av Bøthun Øyri Anne Marie er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Dagmar Lilane van Nierop, Marlen Bøtun Smedegård og Inga Helen Hauglum, 2008
Klassetrinn: 6
Kjelder: Arvid Breilid
Kommune: Fresvik