Sidemeny+

Mannjen

Posted on 29. apr 2008 by in Geologi

Ein dryg times gange utanfor ytste garden i Seljebygda, Skårbø, finn vi ein imponerande steinformasjon. Ikkje så lett tilgjengeleg, men absolutt verd turen…

Plassering i kart

Korleis komme dit
Turløypa til Selje idrettslag går lett sti forbi den fråflytta Aardalen ut til ein turpost på Rydjajorda. Dei fleste sluttar turen her, eller tek storturen opp bakkane til fjellet Libbera. Men du kan også gå fjøra vidare, forbi Libberholmane, gjennom eit skar. På slutten må du klatre litt. Eit solidt festa tau hjelper deg til å klatre ned eit bratt skar, til ein svært særeigna steinformasjon.

 

Kjært barn
Somme kallar denne steinformasjonen  for «Tårnet». Andre namn som er i bruk er «Munken», men det mest utbreidde er «Mannjen» eller «Libbermannjen».

Ei periode var det svært aktuelt å bygge «Libbervegen» forbi denne staden. Ein slik veg hadde heilt sikkert betra kommunikasjonane i kommunen. Likevel må vi vere glade for at han ikkje kom, for det hadde ganske sikkert medført at Mannjen hadde vorte øydelagt.

CC BY-NC 4.0 Mannjen av Arve Åheim er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Arve Åheim 2008
Klassetrinn: Kontaktlærar 7.kl
Kommune: Libberfjøra