Sidemeny+

Henrik i 200 !

Posted on 29. apr 2008 by in Person

Henrik Wergeland vart fødd i Kristiansand den 17.juni 1808

Wergelandsåret 2008 : I år er det 200 år sidan Henrik Wergeland vart fødd, og dette vert markert på ymse vis rundt om i Noreg. Sidan Henrik på farssida hadde sine slektsrøter frå Sogn og Fjordane, vert jubileet markert også i vårt fylke, spesielt i Gulen kommune.

Plassering i kart

Namnet Wergeland kjem opprinneleg frå garden Verkland i Brekke,som ligg i Gulen kommune.
Faren til Henrik, Nicolai, stamma frå garden Verkland. Han vart likevel fødd på Mjøs på Osterøy, fordi faren som var klokkar, hadde flytta dit . Døypenamnet hans var Nils , men dette namnet forandra han som vaksen til Nicolai då han gifta seg oppover i stand og skaffa seg presteutdanning. (Latinisering av Niels er Nicolai)

Henrik Wergeland var svært oppteken av farsrøtene sine, så i juni 1832 tok han seg ein tur til Vestlandet-over Sognefjellet -og han var innom både Eivindvik og Brekke. Han skreiv også eit dikt om Eivindvik denne sommaren.

Slektsnamnet Wergeland kjem opprinneleg frå Sogn og Fjordane. Namnet tydar «Land som det er lagt mykje arbeid ned i «. Skrivemåten på dette gardsnamnet har vore forskjellig gjennom århundra. I dag er det rundt 500 menneske i Noreg som har dette etternamnet.

Faren til Henrik, Nicolai, kom opprinneleg frå garden Verkland i Gulen. Han vart ein av Eidsvollmennene i 1814, og i 1817 tok han med familien og flytta til Eidsvoll fordi han fekk eit prestekall der, så her vaks Henrik opp saman med sine 4 sysken.

I 1975 sette Brekke Ungdomslag opp ei minnestøtte på ættegarden Verkland.

Henrik Wergeland vart ikkje gamal , men han rakk å få utretta mykje for Noreg i den tida han levde. Mellom anna på områda menneskerettar,fridom og likskap,demokrati, utvikling av norsk språk og gjennom sine dikt, songar og forteljinger.
Han døydde den 10.juni 1845 i Kristiania, nær 38 år gamal.

CC BY-NC 4.0 Henrik i 200 ! av Gunvor Lillian Godø er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Gunnvor Godø, 2008
Kjelder: Fylkesarkivet.no
Kommune: Verkland/ Wergeland