Sidemeny+

Vatningsveiter i Leikanger

Posted on 6. mar 2008 by in Landskap

I Leikanger har det vore brukt kunstig vatning frå fjellveitene. Fjellveitene er ein del av den lokale kulturarven i Leikanger. Den illustrerer vatn som ein ressurs og grunnlag for eit meir effektivt jordbruk. Dette starta i 1860 – åra. Lærarane ved Leikanger ungdomsskule ønskte at elevane skulle verta kjende med denne kulturen. Eg gjekk difor «veitaturar» med 10. klassingane i 2005 og 2006.

Plassering i kart

Turen gjekk frå Kleppa til «Diskohola». Diskohola er den store rasteplassen for dei som skal vera med på førsteetappen i Kjeringi Open. Temaet var å verta kjend med Husabøveiti og Hamreveiti.   Elevane fekk informasjon på utvalde stader: stølsvatnet i slalombakken på Kleppa, Husabøveiti over Vidmyrane, Husabøveiti som grovi til Kalbakk, Husabøveiti og Hamreveiti tett i tett, nedslagsfeltet for veitene.

 

På denne måten har nærare 60 ungdomar frå Leikanger vorte kjende med veitesystemet. Desse lærarane var med:
Sissel Espe, Cato Aalen, Hanne Havnen, Åse Melås (2005) og Reidun Sterri Fjell, Helge Ness, Torunn Gro Blomdal (2006)

 

Presentasjonar frå turen i 2005 og 2006 som pdf.

 
 

 

CC BY-NC 4.0 Vatningsveiter i Leikanger av Jon Henjum er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Jon Henjum, 2004
Klassetrinn: 10
Kommune: Kleppa - "Diskohola"