Sidemeny+

Templane-vid utsikt alle vegar

Posted on 27. mar 2008 by in Landskap

Foto: Håkon Haukøycbn

På toppen av Templane-483 meter over havet

Mange fjelltrimmarar vert ofte gåande på dei same toppane; dei har liksom funne sine stiar og strekkjer. Greit nok det; dei fleste av oss likar å ferdast i naturen, og naturen er der du er, men vågar du trø på litt ukjende stiar, vil du oppdage at sanneleg finst det fine stader utanom dine favorittoppar også. Templane på Lavikdalen er ein slik stad.

Plassering i kart

Turen startar

Templane kan vere turmål heile året. Vintersdagen går du frå Øvre Lavikdal, men når vårsola begynnerå varme i sørhellingane, er Nedre Lavikdal eit glimrande utgangspunkt. Berre nokre meter forbi samfunnshuset inn mot Mølmesdal finn du ein liten parkeringsplass og skilt som fortel at her er utgangspunktet for turen.

Framifrå merka sti

Her må eg gje honnør til fjelltrimgruppa i Lavik IL. Dei har eldsjeler som har rydda og merka kring 30 ruter mot toppar og tindar ? heilt fantastisk, og skulle du ønskje å rusle meir på desse stiane, bør du skaffe deg kartet med turruter som Lavik Idrettslag ? Fjelltrimgruppa har for sal.

Oppturen

Ein vanleg fjelltrimmar vil nok nå Templane på knapt timen. I byrjinga er stigninmga moderat, men litt om litt vert det skikkeleg bratt, men her er det mykje berg i dagen, så det ber greitt oppover. Skulle du ha trong for ein pust i bakken når sveitten silar som verst, finn auga nok å feste seg ved: Lavik såta i sør, i vest Lifjellet og under deg bøane, vatna, og skogkledde åsar og haugar og heier kring Nedredalen og Mølmesdalen.

På toppen

Heilt fantastisk, vidt utsyn alle vegar. Her får du mykje att for 50 minuttar med motbakke og målpassering 483 meter over havet. Etter du har tørka sveitten or auga og nytt appelsina eller kvikklunsjen, er det tid for orientering og rekognosering. Meir seier eg ikkje, for litt må du no få lov til å finne ut sjølv og.

Men God tur til Templane !

CC BY-NC 4.0 Templane-vid utsikt alle vegar av Håkon Magnus Haukøy er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Håkon Haukøy - 2008
Kommune: Lavikdalen