Sidemeny+

Gluttsnipe Tringa nebularia Greenshank

Posted on 10. jan 2008 by in Dyreliv

Foto: Svein Hjelmesetall-rights-reserved

Gluttsnipe på Grandane i Lærdal

Ein finn ikkje gluttsnipe registrert på artslista til Sogn og Fjordane. Det er såleis ein sjelden fugl i vårt fylke. Femte august 2007 vart fuglen observert på Mardal i Gloppen. Fuglen var nok på trekk sørover.

Plassering i kart

Utsjånad
Hann- og ho- fugl er like. Storleiken er ca 35 cm, og såleis den største av Tringa-artene. Den meir vanlege raudstilken er ca 28 cm stor. Gluttsnipa har lang, tydeleg oppsvinga nebb. Fuglen er temmeleg lys, spettete med store svarte lengdeflekkar på ryggen. Er gråare på ryggen og kvitare på undersida enn raudstilken. Beina er grøne som det framgår av bildet. Kan såleis forvekslast med grønstilken. Det kvite feltet på overgumpen går tydeleg innover ryggen. Viser godt på fluktbildet. Lokketonen er tju tju tju og liknar på lydbildet til raudstilken.

Hekking
Hekkar på høgtliggjande myrar og kystmyrar i Nord-Norge i mai-juli. Reiret med 4 egg i ligg på bakken. Egga er gule eller svakt grøne med grå flekkar og dei blir ruga på av hann og ho i 24 dagar. Ungane er flygedyktige etter 25 dagar. Føde er insekt og smådyr. Trekkfugl som kjem i april-mai og reiser i juli- september til S-Europa og Afrika.

CC BY-NC 4.0 Gluttsnipe Tringa nebularia Greenshank av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Svein Hjelmeset 2007
Kjelder: Fugler: Nicolai/Singer/Wothe (Cappelens naturhåndbøker)
Kommune: Mardal