Sidemeny+

Om prestar i Bø sokn.

Posted on 13. apr 2007 by in Immateriell kulturarv

Foto: Håkon Haukøycbn

Her ved Steinbryggja i Leirvik var presten henta av skysskaren sin. Steinbryggja er no ein del av Leirvik Kro.

I kvar bygd gjekk det før mange skoser og småsoger om høg og låg, gamal og ung. Når det i tillegg fanst mange framifrå forteljarar, held desse historiane seg lenge på folkemunne. No i dag står ikkje den munnlege forteljartradisjonen så sterkt; vi vert lett passive mottakarar. Men tidene kan endre seg, og i tillegg er det mange som er opptekne av det som har vore. Difor tek vi med denne skosa om presten og skysskaren hans.

Plassering i kart

Presteskyss i robåt

Bø kyrkje vart bygd sommaren 1868 og vigsla første sundag i advent same året. Vegen frå Bø bru og forbi kyrkja kom ikkje før 50 år seinare, og det var ein kar frå Kjørneset som sytte for prestekyssen og henta presten i Leirvika og rodde han ut og inn Bøfjorden.

Slitsamt å vere skysskar

Frå 1839 til 1904 var Knud Martin Ihle prest i soknet. På sine gamle dagar flytte Ihle til heimstaden sin, og nye presten heitte Ejvind Broch. Ein dag stod han i tunet hjå skysskaren utpå Kjørneset og spurde om han framleis ville syta for skyssen. Men gamlekaren rista på hovudet og sa:
– Nei, du, da går nok ikkje, for no har eg rodd så lenge med Ihlen at eg har fått brokk.

CC BY-NC 4.0 Om prestar i Bø sokn. av Mariell Systaddal er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Mariell Systaddal og Nikolai Kvellestad, 2007
Klassetrinn: 9. klasse
Kjelder: Tidlegare elevarbeid; nedskrive av Ronny Wergeland
Kommune: Leirvik