Sidemeny+

Natur, kultur og media EB

Posted on 23. feb 2007 by in Dyreliv

Gloppen ungdomsskule har hatt vitjing av John Palmer som er rektor på ein skule i New Zealand. Natur, kultur og media EB fekk høve til å vise han det arbeidet bedrifta jobbar med. Her kjem John si tlbakemelding om korleis han vurderte arbeidet til elevane i bedrifta. Arbeid som for det meste er gjort på fritida. Forretningsideen går kort sagt ut på å markedsføre stoff som dei fyrst legg inn på Geoatlassida, og stoffet er råd å selje i fleire variantar. Berre sjå heimesida til bedrifta www.naturkunnskap.no

Plassering i kart

Eg er ein lærar og rektor på ein skule i New Zealand. Eg besøkjer skular i Norge. På Gloppen Ungdomsskule viste dei meg datasida si som blei premiert, og eg vart introdusert for dei som har utvikla dette prosjektet. Arbeidet som er lagt ned er veldig imponerande og avansert på den måten konseptet og designet er utført. I prosjektet brukar dei data, naturfag, matte, litt friluftsliv, kunst osv, denne integrasjonen er eg sikker på ligg i verdstoppen. Eg er veldig interessert i å forklare og prøve å utvikle forbindelsar i New Zealand på same måte som Gloppen Ungdomsskule har gjort. Lærarar, elevar, tidelegare elevar og forelde på Gloppen Ungdomsskule burde vere veldig stolt av arbeidet sitt og resultatet.

Omsett til norsk av Erik Slagstad 9B

CC BY-NC 4.0 Natur, kultur og media EB av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: John Palmer / Karina Verpeide til spansk 2007
Kommune: Sandane

Natur, kultur og media EB

Posted on 23. feb 2007 by in Dyreliv

Gloppen ungdomsskule har hatt vitjing av John Palmer som er rektor på ein skule i New Zealand. Natur, kultur og media EB fekk høve til å vise han det arbeidet bedrifta jobbar med. Her kjem John si tlbakemelding om korleis han vurderte arbeidet til elevane i bedrifta. Arbeid som for det meste er gjort på fritida. Forretningsideen går kort sagt ut på å markedsføre stoff som dei fyrst legg inn på Geoatlassida, og stoffet er råd å selje i fleire variantar. Berre sjå heimesida til bedrifta www.naturkunnskap.no

Plassering i kart

Eg er ein lærar og rektor på ein skule i New Zealand. Eg besøkjer skular i Norge. På Gloppen Ungdomsskule viste dei meg datasida si som blei premiert, og eg vart introdusert for dei som har utvikla dette prosjektet. Arbeidet som er lagt ned er veldig imponerande og avansert på den måten konseptet og designet er utført. I prosjektet brukar dei data, naturfag, matte, litt friluftsliv, kunst osv, denne integrasjonen er eg sikker på ligg i verdstoppen. Eg er veldig interessert i å forklare og prøve å utvikle forbindelsar i New Zealand på same måte som Gloppen Ungdomsskule har gjort. Lærarar, elevar, tidelegare elevar og forelde på Gloppen Ungdomsskule burde vere veldig stolt av arbeidet sitt og resultatet.

Omsett til norsk av Erik Slagstad 9B

CC BY-NC 4.0 Natur, kultur og media EB av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: John Palmer / Karina Verpeide til spansk 2007
Kommune: Sandane