Sidemeny+

e-Skuvla.no – Samisk Nettskole og Forlag

Posted on 22. feb 2007 by in Arbeidsliv

E-skuvla tilbyr nettbasert opplæring i nordsamisk for elever på grunn- og videregående opplæring, og voksne. Opplæringen baserer seg på e-skuvlas nettbaserte læremidler.

Plassering i kart

Elevens rettigheter

Alle samiske elever i grunn- og videregående skole har individuell rett til opplæring i samisk (se opplæringsloven, kap. 6). Hvis skolen mangler lærerressurser, kan de bruke fjernundervisning, og det kan E-skuvla hjelpe til med. Vi tilpasser opplæringen til hver enkelt elev gjennom våre nettbaserte læreopplegg og ved hjelp av en personlig nettlærer i faget. Vi er også behjelpelig med bearbeiding av eksamensoppgaver og fastsettelse av karakterer.

Hvordan?

Skolen tar kontakt med e-skuvla for å avtale hvor mange timer som skal gjennomføres, på hvilket nivå, om det skal gis karakter og om det skal arrangeres eksamen i faget. Etter at avtalen er inngått får eleven tilsent brukernavn og passord til sitt digitale klasserom på nett. Hvis det skal gjennomføres muntlig undervisning, henter skolen gratis program for internett-telefoni på nett www.skype.com) og lager brukernavn og passord for sin elev.

CC BY-NC 4.0 e-Skuvla.no – Samisk Nettskole og Forlag av Stein Runar Bergheim er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Jan Skoglund Paltto
Kjelder: Henta frå e-skuvla.no
Kommune: Sentrum, Karasjok