Sidemeny+

Kvedaråsene.

Posted on 16. des 2006 by in Jordbruk

Nede ved elva hadde ein i eldre tid mange kvernar, og seinare også vassdrivne slipesteinar. Det var ikkje alle stadar så godt å finne trygge og gode kvernestøe. Tett ved sjølve Storelva var det tryggast å laga kvednaråser.

Plassering i kart

Me veit ikkje kor gamle kvednaråsene er, men den lengste Kvednaråsi gjekk ut frå Sagaråsi om lag på same stad som Grundelandsveiti tok av. Kvednaråsi hadde også ei siderås ned til elva. Denne gjekk om lag der nordenden av idrettsplassen er i dag. Ei siderås gjekk også frå Sagaråsi og ned til elva under Monsgarden. Det var også eit par Kvednaråser sør i Tråene. Den første hadde inntaket under Mike-huset og rann ut att i elva under Jensagjerdet. Frå den hadde dei vatningsveit som rann over den nordlege og austlege delen av flatbygdi til sjøen, Giljaveiti.

CC BY-NC 4.0 Kvedaråsene. av Bjarne Bjørkevoll er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Ratchaphon Maneneet Bøthun, 2006
Klassetrinn: 9.
Kjelder: Eit prosjekt om vatningsveitene i Fresvik, mellomtrinnet 2002-03
Kommune: Fresvik

Kvedaråsene.

Posted on 16. des 2006 by in Jordbruk

Nede ved elva hadde ein i eldre tid mange kvernar, og seinare også vassdrivne slipesteinar. Det var ikkje alle stadar så godt å finne trygge og gode kvernestøe. Tett ved sjølve Storelva var det tryggast å laga kvednaråser.

Plassering i kart

Me veit ikkje kor gamle kvednaråsene er, men den lengste Kvednaråsi gjekk ut frå Sagaråsi om lag på same stad som Grundelandsveiti tok av. Kvednaråsi hadde også ei siderås ned til elva. Denne gjekk om lag der nordenden av idrettsplassen er i dag. Ei siderås gjekk også frå Sagaråsi og ned til elva under Monsgarden. Det var også eit par Kvednaråser sør i Tråene. Den første hadde inntaket under Mike-huset og rann ut att i elva under Jensagjerdet. Frå den hadde dei vatningsveit som rann over den nordlege og austlege delen av flatbygdi til sjøen, Giljaveiti.

CC BY-NC 4.0 Kvedaråsene. av Bjarne Bjørkevoll er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Ratchaphon Maneneet Bøthun, 2006
Klassetrinn: 9.
Kjelder: Eit prosjekt om vatningsveitene i Fresvik, mellomtrinnet 2002-03
Kommune: Fresvik