Sidemeny+

Torsk

Posted on 22. nov 2006 by in Landskap

Torsken er ein svært vanlig fisk å få langs norskekysten.

Plassering i kart

. Det fins nemlig heile 55 artar innan torskefamilien. Torsk er ein av dei økonomisk viktigste av våre saltvannsfisker. Dei største torskane kan bli heilt opp til 1.80 meter lang og 55 kg. Det er faktisk lengre enn mange menneske kan bli! Men dei aller fleste kysttorskane blir sjelden så store.
Du kan kjenne igjen torsken på den langstrakte, ofte tjukkmagete kroppen og den tydelige skjeggtråden under haka. Du ser og at det går en kvit, bua strek fra gjellene og bak til finnen. Torsken forandrer farge alt etter kor den lever. Torsk et andre fiskearter som sild og lodde, men et også krepsdyr, børstemark og muslinger. Tørka torsk er kjent som klippfisk, og er ein viktig eksportkilde for Norge.
Torsk er ein veldig populær matfisk, og blir mykje nytta både som fersk fisk, filetert og frossen.

CC BY-NC 4.0 Torsk av Arve Åheim er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Christian Sneide 2006
Klassetrinn: 9 klasse
Kjelder: Christian Sneide