Sidemeny+

Småbåthamna i Selje

Posted on 29. nov 2006 by in Arbeidsliv

Foto: Kristoffer Nøstdalall-rights-reserved

Selje småbåthamn

Småbåthamna i Selje ligger i holmavikja rett bortanfor Saga boats.

Plassering i kart

Selje småbåthamn består mest av lokale båtar. Feriebåtar som kjem til selje brukar heller å legge seg inne i vågen, der hurtigbåten ligger. Hamneavgifta for ei natt er 50 NOK.
I hamna er det ikkje mange gjesteplassar, or dei fleste er selde til fastbuande.
Småbåthamna drivast av hamnestyret.

CC BY-NC 4.0 Småbåthamna i Selje av Arve Åheim er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Kristoffer Nøstdal. 2006
Klassetrinn: 9 klasse
Kommune: Selje