Sidemeny+

Selje skule

Posted on 8. nov 2006 by in Skular og barnehagar

Selje skule

Selje skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule.

Plassering i kart

«Nyeskulen» i Selje vart bygd i åra 1968-1971 med tanke på nyordninga med ungdomsskule. Dei første romma tekne i bruk i 1970. Skulen vart tatt i bruk etter kvart som han vart ferdig, så Selje skule har aldri vore offisielt innvigd. Skuleåret 2005/2006 har vi 209 elevar og 33 tilsette.
Selje skule er fulldelt – med ein klasse på kvart av trinna 1 – 10. Tidlegare var det to parallellar på kvar ungdomsskuleklasse. På kveldane blir skulen brukt til mange aktivitetar, td basarar, festar og konsertar.
Den noverande Rektoren ved Selje skule heiter Ole Bosnes.

På andre sida av vegen ligg Hove skule, som er «Gamleskulen». For eit par år sidan gjekk 3-4klasse på denne skulen, og hadde eit flott leikeområde for seg sjølv. Gamleskulen vart etter kvart stengt fordi inneklimaet var for dårleg, og no går alle elevane på nyeskulen.
skulen ligg i fin gangavstand til fjell og fjøre, og desse områda blir svært mykje nyttai skuletida.
Selje skule også vakkert til i sentrum av Selje, omkransa av krøllgrasbane, akebakke og aktivitetsområde, grusbane med ballbinge, barnehage og bank.

CC BY-NC 4.0 Selje skule av Arve Åheim er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Christian Sneide
Kjelder: Selje skule: Arve Åheim
Kommune: Selje