Sidemeny+

Libbera

Posted on 1. nov 2006 by in Landskap

Foto: Frank-Robert Åhjemall-rights-reserved

Turen startar med å gå opp frå Liset.

Libbera er ein fjelltopp på sørsida av Stadthalvøya, med utsyn over Sildagapet.

Plassering i kart

Det er fleire måtar å gå til Libbera, men den store «Libberturen» er ein dagstur der du kjem innom 4 av 16 postane som er utlagt på fjella rundt Selje sentrum. Du bør sette av heile dagen, og ta med godt med niste om du vil ta denne turen.

Turen startar ved Liset, om lag 2 km forbi Selje kyrkje. På Liseth er den gamle ferdselsvegen til Stadt merka og går oppover lia. Du kan fylgje denne heilt fram til første posten som heiter Høgeggja. Herifrå du ser du litt av Selje, og også nordover mot Sunnmøre. Så kan du fylgje stien vidare fram mot neste post, som er Geitahonnet, den andre posten. Så går stien bratt ned i frå post 2, til torvmyrane over Årdalsjølet, der stien deler seg i ei retning mot Stadlandet, og ein sti som går til Libbera. Denne tredje posten er Libbera, høgdepunktet på turen, der du også finn den flottaste utsikta.
Vegen ned frå Libbera går ned til fjøra på Rydjejorda, ein gammal, fråflytta husmannsplass der du kan sjå tuftene av garden. Stien er ganske bratt, og det går ei alternativ rute innover fjellet til anten Skårbø eller Liset. Men går du ned Rydjejorda, får du også med deg den fjerde posten, som er plassert like over dei gamle tuftene.
Deretter fylgjer du stien i fjøra forbi Årdalen og til Skårbø.

CC BY-NC 4.0 Libbera av Arve Åheim er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Frank-Robert Åhjem 06 9.klasse
Kommune: Libbera