Sidemeny+

St.Albanus kloster på Selja

Posted on 25. okt 2006 by in Bygning, anlegg og arkitektur, Ymse

Foto: Ole Andreas Solheim 2006all-rights-reserved

Bilete av St.Albanus kyrkja

Selje kloster er det nye namnet på ruinane på øya Selje ved Stadhalvøya.

Plassering i kart

Klosteret var opprinneleg viglsa til St. Albanus og vart grunnlagt i 1103. Frå ca 1068 fram til 1170 var det også bispesete på same staden.
Ruinane ligg på¨øya Selja i Selje kommune i Nordfjord. Fram mot slutten av 1300-talet var dette klosteret ein av det viktigaste kyrkjelege stadane i Noreg. I denne tida vart det òg drive «hotellverksemd» for reisande som måtte vente på godt vêr for å komme rundt Stad.

Klosteret på vestsida av Seljeøya er truleg den eldste kristne heilage staden i Noreg. Legenda fortel om den irske kongsdottera Sunniva, som saman med ein liten flokk rømde frå Irland då ein vikinghovding ville gifta seg med henne. Ho vart seinare utropa til helgen.
Kong Olav I Tryggvason bygde ei kyrkje her i 996. Noreg vart delt inn i bispedøma Selje, Nidaros og Oslo i 1068.

CC BY-NC 4.0 St.Albanus kloster på Selja av Arve Åheim er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Ole Andreas Solheim 2006 10.klasse
Kommune: St.Albanus, Selje Kloster