Sidemeny+

Lihestklyvet 2006

Posted on 25. okt 2006 by in Landskap

Motbakkar er i skotet for tida, og di lengre og brattare, di betre. Såleis skulle det liggja godt til rette for at mange brattbakkeklyvarar legg turen til Lifjellet andre sundagen i juni.

Plassering i kart

Turløp med tradisjonar

I 2006 var det syttande gongen Lihestklyvet vart arrangert. Ingen har vore med på alle turane til topps, men på siste klyv var det to personar, Ingemar Nordstrand og Bjørn Kristian Berge, som fekk statuett for femtande gongs deltaking.

Starten går

Dei fleste turgåarar startar på Lekva, og der finn du gode parkeringsplassar. Dei fleste gongane marsjen har vorte arrangert, har det også vore høve til å ta båt til Storaker, og gå mot Gygrekjeften frå vest. Ein flott tur med litt mindre kneikar, men du brukar nok 1 – 2 timar meir om du vel denne ruta.

Trim og trollskap

Dei fleste som har vitja Lifjellet ein gong, kjem att for å bli kjend med andre deler av platået, for viddene der oppe er større enn du anar. Dei fleste stadene er det også greitt og lett å ta seg fram, for stiane går mykje over berggrunn. Dersom du går på dei stiane som er merka, skulle du også vere rimeleg trygg om uver eller skodde kjem på deg. Trimbøkene som ligg på Gygrekjeften, 3 L-stølane og Risnesnipa vitnar om mange fornøgde turgåarar frå heile Europa.
At gygra og andre kvinnelege trollvesen likar seg godt kring nut og søkk, gjer ikkje Lifjellet mindre spanande.
Då snakkast me på Lihestklyvet i juni !

CC BY-NC 4.0 Lihestklyvet 2006 av kristian_hjelmeland er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Kristian Ekreskar Hjelmeland/Håkon Haukøy, 2006.
Kommune: Hyllestad