Sidemeny+

Frustabburet

Posted on 28. sep 2006 by in Immateriell kulturarv

Foto: Karianne Melandall-rights-reserved

Bjørketun på Torsnes. Fru-stabburet ligg i skogen over høgre biletkant.

På bruket Bjørketun på Torsnes,ligg det i utmarka mange kjempestore steinar. Ein av desse steinane kallar vi « Frustabburet

Plassering i kart

Fru-Hans

I 1860 åra kom ein mann frå Vangsnes og busette seg på Bjørketun. Han vart kalla Fru-Hans. Mor hans var dotter av ein løytnant og truleg tykte ho at ho var av fin slekt. Dette var grunnen til at sonen vart kalla Fru-Hans. Plassen vart og ei tid kalla Frulandet. Vi kan lese meir i bygdeboka for Balestrand om Hans Vangsnes og kona hans.

Eit godt stabbur

Fru-Hans laga seg eit slags stabbur i skogen under ein av dei kjempestore steinane. Om sommaren var dette ein fin plass til å lagre fisk og kjøt, for der var det kaldt. Troene han hengde maten på kan vi framleis sjå restane etter. I seinare tid brukte dei «stabburet» m.a. til å lagre lauvkjervar. Bror til Fru-Hans reiste til Amerika og vart oldefar til Walter Mondale. Walter Mondale vart visepresident i USA.

CC BY-NC 4.0 Frustabburet av Lars H. Ese er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Karianne Meland, 7. klasse, 2006
Kjelder: Urtegaard, Gunnar:Balestrand.Ættesoge Munnleg informant: Alfhild Feten
Kommune: Sværefjorden