Sidemeny+

Hyllest til Hyllestad

Posted on 13. jun 2006 by in Kunst og kultur

Foto: Håkon Haukøycbn

Parti frå Lifjorden. Risnesnipa i bakgrunnen.

Alle er vel kjende med at Olav Bruknapp skreiv ein Hyllestad-song. Mindre kjent er det nok av Sigvald B. Systad også laga ein song om heimkommunen sin. Systad voks opp på bruk 4 på garden Systad, på Åfjorddalen, men flytte til Bergen, og døydde der kring 1980.

Plassering i kart

HYLLESTADSANGEN

Med tangkrans om midjen, har Neptun dig benket
her ved et festlig og fristende bord.
Velvalgte retter dig Skaperen skjenket.
Hyllestad herred – ved havet her nord –
Fjorder og sund, mellom holmer og skjær,
slynger sig inn mellom grendene her

Yndige fjordarme: Bøfjord og Skifjord;
vennlige strender og stupbratte fjell.
Langdryge Åfjord og blåblyge Lifjord ;
Lihestens speil når det lider mot kveld.
Trollkatedralen med sjarme og stil,
nifs i sitt åsyn, men fager profil.

Vennlige, velstelte gårder og grender,
Smilende, spredte langs dalstrøk og strand.
Ryddet og dyrket av senete hender .
Kromkrøkte rygger, som bygger sitt land.
Yter sig selv i det fulleste mål.
Maner av molden sitt korn og sitt kål.

Lite av sagasus har du vel om dig,
som vil beruse den fremmede gjest,
men den du fostret har lengselen i sig
og tar imellom et ritt på sin hest.
Når han en skumringsstund drømmer sig hjem
og ser din innfallsport stå der på klem.

Himmelen over dig har i mitt minne
bredde og høyde, skjønnhet og prakt.
Blåner bak blåner i landet der inne
stiger og faller i rytme og takt.
Dalen med elven hvor ørreten går,
tjernet, der bjerken ved vannspeilet står.

Bergen, april 1949

Sigv. B. Systad

CC BY-NC 4.0 Hyllest til Hyllestad av Håkon Magnus Haukøy er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Sigv. B. Systad , 1949/9. klasse Hyllestad skule
Kommune: Hyllestad kommune