Sidemeny+

Åkerrikse

Posted on 2. des 2005 by in Dyreliv

Foto: Niklas Alanderall-rights-reserved

Åkerrikse

Åkerrikse er ganske sjelden i Sogn og Fjordane. Denne fuglen gjekk sterk tilbake når jordbruket fekk nye og moderne maskiner. Spesielt slåmaskinen øydela mange reir då ho vart teken i bruk. For berre nokre år sidan (2003) hadde ei åkerrikse reir ved Storebrua i Bukta. Denne gongen var det forhaustaren som øydela reiret.

Plassering i kart

a

b

CC BY-NC 4.0 Åkerrikse av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Svein HJelmeset 2006