Sidemeny+

Åsebøvatnet

Posted on 9. okt 2005 by in Landskap

Foto: Lars Bjørkelandall-rights-reserved

Åsebøvatnet

Åsebøvatnet er ei oppdemt tjønn (1985) som ligg 45 minuttsgange frå støylen Dimma. Det er fisk i vatnet og smålomen  hekkar der.

Plassering i kart

Framkomst til vatnet.
Føl ein E-39 frå Sandane ca ei mil, svingar ein av til høgre i vestre ende av Vereideflata. Etter nokre få km kjem ein til Føleide. Her tek ein til høgre og føl bomvegen oppover til støylen Nedre Dimma. Herifrå kan ein følge stien ca 45 min. til Åsebøvatnet. Vatnet er oppdemt og ørret er sett ut. Smålomen har hekka her i fleire år. For nokre år sidan var ein av dei vaksne lomane merkt. Det vart gjort gjenfangst av denne smålomen i 2013.
Elles er det både krikkand og raudstilk som hekkar nær vatnet.

CC BY-NC 4.0 Åsebøvatnet av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Svein Hjelmeset 2010