Sidemeny+

Prikkperikum (Hypericum perforatum)

Posted on 7. sep 2005 by in Planteliv

Foto: Svein Hjelmesetall-rights-reserved

Prikkperikum

Prikkperikum eller johannesurt ( Hypericum perforatum) er ei fleirårig urt i perikumfamilien. Han vert 20-80 cm høg, og har eggrunde blad, og sterk gulfarga blomster med fem kronblad. Stilken er grå nederst og grøn øverst. Greiner oppover stengelen.

Plassering i kart

Prikkperikum veks i store delar av landet. Han er registrert heilt nord til Sør-Varanger. Stengelen er oppreist og vedaktig med parvis motsette blad. Stengelen har to kantar, medan slektningen firkantperikum har fire kantar. Blomstrar frå juli og utover heile sommaren. Gule blomstrar i klasar. Blomstrane inneheld stoffet hypericin, som ein kan sjå som små prikkar på kronblada. Om ein gnir blomsten mellom fingrane, vert ein raud på huda pga hipericinet. I motsetning til firkantperikum har prikkperikum få eller ingen prikkar på kronblada, men derimot kan ein finne svarte prikkar på begerblada. Prikkperikum har heilt sidan oldtida vore kjend og nytta som medisinplante. Hippokratus og andre meinte at planten verka helbredande ved nervøse lidingar.

 

 

 
 

 

 

CC BY-NC 4.0 Prikkperikum (Hypericum perforatum) av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Svein Hjelmeset 2008
Kjelder: Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Hypericum_perforatum01.jpg