Sidemeny+

Humlebille (Trichius fasciatus)

Posted on 3. jul 2005 by in Dyreliv

Foto: Svein Hjelmesetall-rights-reserved

Humlebille på tjøreblom

Humlebilla er glad i nektar, og om sommaren og ettersommaren kan du ofte sjå fleire av dei i toppen på tistlar, tjøreblom og andre fargerike blomster. Humlebilla høyrer til billefamilien Skarabider, der også goliatbilla og gullbassen høyrer heime.

Plassering i kart

Utsjånad
Humlebilla har lange hår på heile kroppen, unntatt på vingene og beina. Ho er om lag 9-12 mm lang. Dei er litt gule, og har alltid svarte teikningar på vingene. Humlebilla lurer fienden med å etterlikne ei humle; det er difor ho har fått namnet sitt. Billa er ganske ufarleg, men enkelte skarabider kan vere farlege skadedyr.

Leveområde
Du ser ofte humlebilla i opne blomstrar som skjermplantar, mjødurt og roser. Det er også i desse plantane billa parar seg. Billa flyttar seg ofte frå blome til blome, men er elles ganske trege. Larvane lever gjerne i roten ved, ofte bjørk. Humlebilla er vanleg i heile landet.

CC BY-NC 4.0 Humlebille (Trichius fasciatus) av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Svein Inge Arnestad 2009
Klassetrinn: 9. klasse