Sidemeny+

Risnesnipa

Posted on 11. mar 2005 by in Landskap

Foto: Håkon Haukøycbn

Det vert litt motebakke på vegen mot Risnesnipa.

Lifjorden og Lifjellet høyrer sjølvsagt saman; begge har sitt særpreg.
Fjellet er delt inn i tre område, og lengst i sørvest ligg Risnesnipa.
Det er to vegar opp dit; den eine er opp Hovladsstien og den andre
er opp frå Risnes.

Plassering i kart

Turen opp

For å starte turen, køyrer du inn i Lifjorden.
Litt før Risnes ligg Hovland og i vegkanten her ser du skiltet «HOVLANDSTIEN».
Du kan parkere på ein utkjøsrsel 100 meter lenger framme.
No følgjer du stien oppover gjennom eit grustak, og oppover bøar og beite.
Sjølve turen opp tek 1,5 timar viss du er rask,
Men ein vanleg søndagstur tekk 2 og 1/2 time.
Stien opp er merka med gult.
Når du kjem opp på fjellkanten, står det skilt viser kor du kan gå.
Du kan og gå opp frå Risnes; der er litt lettare å gå men litt lenger.
Stiane møtest oppunder fjellet.

Hendingar

I juni 1936 hente det ei ulykke kalla «Havørnulykka».
Alle om bord vart drepne, eit mannskap på fire og tre passasjerar.
Redningsarbeidet var vanskeleg i det ujevne og bratte terrenget.
Alle i området var med og leita.

Utsikt

Når du endeleg er komen opp etter enn lang og fin tur,
kan du berre slappe av og nyte utsikten; det er noko med det beste med
turen. Har du med deg kikkert, kan du sjå ut i Nordsjøen.
Du ser også det fine landskapet vi har i Lifjorden.
Frå toppen kan du sjå kan du sjå Gulen, Solund, Gygresjeften og Sognneskolen og mykje, mykje vidare.
God tur, men utstyr deg godt med både mat og klede, for her er du ikkje akkurat på hagevandring.

CC BY-NC 4.0 Risnesnipa av john_bårøy er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: John Gerick Bårøy-2005
Kjelder: Bernt Bårøy-1950
Kommune: Lifjorden