Sidemeny+

Katlenova – lite fjell med god utsikt

Posted on 11. mar 2005 by in Landskap

Foto: Charlotte Nordstrandcbn

Katlenova lener seg tydeleg ut over Sørefjorden

For å komme deg til Katlenova, må du køyre til Einevollen.
For dei som ikkje veit kor Einevollen er, køyrer du frå Hyllestad riksvegen mot Sørbøvåg. Litt forbi Stall Viljar tek du inn ein liten gardsveg mot venstre.

Plassering i kart

Kor lang tid tek turen opp ?

Turen opp på Katlenova tek mellom 30 min og ein time. Men viss du er ein som er lett på foten, kjem du fram på ein halvtime. Det kan vere ein ide å ta med seg litt niste på turen, for når du først er komen opp, kjem du til å nekte å reise ned att.

Utsikt

Du ser bort på gardane på Berge, ned på Einevollen, og kanskje Leira. Men du har og ei fin utsikt ut over mot Sørbøvåg.

Kvifor ta turen opp

Viss du ikkje har vore på Katlenova, bør du komme deg opp fortast mogleg. Det er ikkje så høg topp, om lag 270 meter over havet. Vegen er ikkje av det lettaste typen. Kan hende at du møter på eit par utfordringar mellom kratt og busk. Viss du vil ta ein lettare veg mot Katlenova, kan du reise til garden Lia. Deretter kan du gå over haugane mot Katlenova.

Så seier segn og soge

Til Katlenova og Rønsetholmen som ligg under Katlenova, er det knytta fleire segner. Her får vi fortalt om skattar i terrenget, og dramatiske ting som vil skje den dagen Katlenova raser ut i fjorden. Vi har også høyrt at krigsskip har søkt tilflukt under fjellet når dei i siste verdskrig var truga av bombefly.

CC BY-NC 4.0 Katlenova – lite fjell med god utsikt av charlotte_nordstrand er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Charlotte Nordstrand - 2005
Klassetrinn: 9. klasse
Kommune: Hyllestad