Sidemeny+

Lind (Tilia Cordata) Lindefam.

Posted on 10. jan 2005 by in Planteliv

Foto: Svein Hjelmesetcbn

Stort lindetre ved Gotavegen

Lind høyrer til dei varmekjære trea. Her på Sandane står eit staseleg lindetre i Gotavegen ved det nedlagde telehuset. Her på Vestlandet er nok lind planta dei fleste stadane, men på Åsane innanfor Lote veks dette treet vilt.

Plassering i kart

Lind har eit skeivt hjerteforma blad med taggete rand. Blomsten er
gulgrøn, og er først ♂ før den «skiftar kjønn» til ♀
Midt på sommaren er det mykje honning og god lukt av blomsten.
Det som kjenneteiknar lind om vinteren er knoppar og unge greiner som er raudlege.
Fyrst etter 20-25 år byrjar lind å blomstre.
Fruktene på treet er grågrøne nøtter med 1- 2 frø.Frøa har støtteblad som liknar på vinger.

Nytteverdien av lind
Sjølve treet kan bli opp til 40 meter høgt, og det blir ofte planta
langs gater og i parkar. Dei er fine å sjå på, og kastar mykje skugge. Veden i treet er lett, og har difor vore mykje brukt til protesar, former, trekol og treull. Lind er også fint til treskjering, og i middelalderen blei
lind brukt til å lage helgenbilete av.
Lind var mykje brukt før i tida, det blei til dømes brukt til å lage tau, bast og reip, og det blei fletta grove golvmatter og korger av lindebast. No i desse «moderne» tider, er lind mykje brukt i byar fordi den klarer seg så godt i
forureina luft. Lind har og blitt brukt som medisin. Den blei ofte brukt som eit roande medikament.

CC BY-NC 4.0 Lind (Tilia Cordata) Lindefam. av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Eldbjørg Ravnestad 10a 2005