Sidemeny+

Øystølen

Posted on 5. des 2004 by in Jordbruk

Foto: Anne Marie Bøtun Øyricbn

Siste åra har skoggrensa ete seg oppover, men enno er det ei klar grense melom oreskogen og det som truleg ein gong var selbø.

Alt i dokument frå skogutskiftinga i 1679 heiter staden Ødestølen. Stølen vart altså nedlagd før 1679.
Det er ikkje mogeleg å sjå restar etter tufter. Kanskje kan det vera jordskreder som har gått over området og fjerna alle spor etter sel. Terrenget kan tyda på det.

Plassering i kart

CC BY-NC 4.0 Øystølen av Bjarne Bjørkevoll er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Anne Marie Bøtun Øyri, desember 2004
Kjelder: Bygdebok for Leikanger bind I
Kommune: Øystølen