Sidemeny+

Gamle Vigdalsstølen

Posted on 4. des 2004 by in Jordbruk

Stølen blir også kalla Vårstølen. Han ligg i Engjadalen på høgre side av Stølselvi, til venstre for Galdagilet. Dette var stølen til Vigdalen både før og etter at dei bygde stølen på venstre sida av elvi.

Plassering i kart

Det var svært vanskeleg veg opp til stølen. For å komma opp måtte dei kryssa Galdagjelet der det kjem ned i Stølselva. Dei sette opp ein streng som dei måtte gå etter der gjelet kom ned i elva. Men i staden for å kryssa gjelet kan ein gå opp til Lundheim og kryssa gjelet der. Men då må ein gå eit godt stykke nedatt, sidan Gamle Vigdalsstølen ligg mykje lenger nede enn Lundheim. På grunn av den vanskelege vegen bygde dei ny støl på den andre sida av Galdagilet, altså på høgre side. Denne stølen kalla dei Vigdalsstølen eller Lundheim Også Gamle Vigdalsstølen eller Vårstølen blei teken av ras, kanskje rundt 1890. Truleg viser berre noko brennenesle der tufta har vore.

CC BY-NC 4.0 Gamle Vigdalsstølen av Bjarne Bjørkevoll er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Anne Marie Bøtun Øyri, desember 2004
Kjelder: Olav Otterhjell: Stølstradisjonar i Fresvik Stadnamngranskinga. Stølsregistreringa i 1935. Jens Djupevik: Strandagardane. (Gamalt frå Leikanger) Anna Vikdal
Kommune: Vikdal

Gamle Vigdalsstølen

Posted on 4. des 2004 by in Jordbruk

Stølen blir også kalla Fjellstølen. Han ligg i Engjadalen under Nonhaugen, på venstre side av Vigdalselvi. Vegen til stølen kryssar Vigdalselva ved Garden eller Trånao.

Plassering i kart

Veit ikkje om murane er heilt vekke på grunn av skreda, men i alle høve skal det veksa ein del brennenesle på tufta. Ellend Vigdal bygde denne "fjellstølen" i lia under Haugen. Der støla han nokre veker fleire somrar med geitene sine. Men ein haust 14 dagar etter at dei var reiste frå stølen kom ei stor skrede og tok selet. Dei hadde ikkje fått all avdråtten ned til garden enno, så dei hadde ståande 14 fire-kilos brimostar og nokre kvitostar i selet. Både huset og ostane vart sopte på elva.. Dette skjedde truleg rundt 1890. Dei måtte difor på ny flytta bort på gamlestølen på andre sida av Stølselvi.

CC BY-NC 4.0 Gamle Vigdalsstølen av Bjarne Bjørkevoll er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Anne Marie Bøtun Øyri, desember 2004
Kjelder: Olav Otterhjell: Stølstradisjonar i Fresvik Stadnamngranskinga. Stølsregistreringa i 1935. Jens Djupevik: Strandagardane. (Gamalt frå Leikanger) Anna Vikdal
Kommune: Vikdal