Sidemeny+

Bakkesøte (Gentianella campestris ) Field Gentian Søterotfamilien

Posted on 11. nov 2004 by in Planteliv

Foto: Svein Hjelmesetall-rights-reserved

Bakkesøte

Planten vert mellom 5 og 30 cm høg. Det er lett å finne denne blomsten på Areberg i Lærdal.

Plassering i kart

Namn og bruksområde
Det latinske namnet har planten fått etter Kong Genius (2. århundre f. Kr) Campestris tyder mark.
Linne skreiv at dei på 1600 talet brukte bakkesøte som erstatning for humle i ølbrygging. Avkoket skulle også hjelpe mot hald eller sting.

Utsjånad
Karakteristisk stengel med 3-12 ledd-delar. Kronblada er bleikt blåfiolett og sjelden heilt kvite. Blomstrar frå juni til september og du finn han helst på grasmarker i fjellet.
Bakkesøte er på sterk tilbakegang

CC BY-NC 4.0 Bakkesøte (Gentianella campestris ) Field Gentian Søterotfamilien av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Svein Hjelmeset 2006
Kjelder: Kristins flora og 'Den virtuella floran'
Kommune: Lærdal