Sidemeny+

Vaniljerot (Monotropa hypotitys) Yellow birds-nest

Posted on 15. okt 2004 by in Planteliv

Foto: Svein Hjelmesetall-rights-reserved

Vaniljerot. Denne blomsten manglar klorofyll.

Vaniljerot er ei gulaktig, fleirårig urt med nedbøygd blomsterklase. Planten manglar klorofyll, og du finn han ikkje så mange stader i Gloppen. Han høyrer til vintergrønfamilien.

Plassering i kart

Meir om planten
Blomstrane sit i ein fåtallig klase i toppen av planten.Den øverste blomsten er ofte femtalsblomst med fem kronblad og ti begerblad. Blomstrane nedover stengelen har som regel 4 kronblad og 8 begerblad. Etter kvart som blomstringa er over, strekkjer planten seg slik at fruktkapselen står rett opp.

Kan forvekslast med
Den gulkvite fargen og den nedbøygde blomsterklasen gjer at vaniljerot er lett å artsbestemme. Når han er avblomstra og har sett frukt, kan han forvekslast med orkideen fuglereir
I Sverge er fyrste funn av vaniljerot datert til 1732.

CC BY-NC 4.0 Vaniljerot (Monotropa hypotitys) Yellow birds-nest av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Svein Hjelmeset 2006