Sidemeny+

Langedalsvatnet

Posted on 8. okt 2004 by in Jordbruk

Foto: Svein Hjelmesetall-rights-reserved

Langedalsvatnet sett frå Stoa

Ved Langedalsvatnet ligge det to støylar. I austre enden av vatnet ligg Fitjestøylen. Lenger mot vest ligg Arnestadstøylen. Det er mykje fisk … ørret i vatnet. Vatnet er «overbefolka» med mykje småfisk.

Plassering i kart

d

CC BY-NC 4.0 Langedalsvatnet av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.