Sidemeny+

Skåri

Posted on 19. apr 2004 by in Bygning, anlegg og arkitektur, Ymse

Infosenteret i Skåri. September 2003. Foto: Petter Arnt Løvdahl

Skåri var opprinneleg ein husmannsplass under Hestetun, men vart sjølveigarbruk frå 1861. I dag er plassen infosenter for Utladalen og Jotunheimen.

Plassering i kart

Skåri ligg i Utladalen om lag 7km frå Øvre Årdal, ved innfallsporten til Utladalen Landskapsvernområde og Jotunheimen Nasjonalpark.

Historikk
Frå gamalt av var Skåri husmannsplass under Hestetun. Plassen blei sjølveigarbruk då Olav Nilsson Holseter kjøpte det i 1861. Den siste brukaren i Skåri var Håkon Skår, som slutta med gardsdrift i 1970-åra.
I dag
I samband med skjøtselsarbeidet i Avdalen i 90-åra kom tanken om å restaurera husa i Skåri opp. Idedugnader og ein skjøtselsplan for Heimre Utladalen resulterte i at Stiftinga Utladalen Naturhus såg dagens lys. Dette er eit informasjonssenter for Utladalen Landskapsvernområde og Jotunheimen Nasjonalpark. Infosenteret vart offisielt opna i mai 1998 av Fylkesmannen.

CC BY-NC 4.0 Skåri av aardal er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: SUN 2002
Kjelder: Heftet Utladalen 2002