Sidemeny+

Ved seldøra i Trona

Posted on 23. mar 2004 by in Bygning, anlegg og arkitektur

Foto: Datering: 1974.
Eigar: Laila Lønne Håland.
Fotograf: Johannes Lønne.cbn

Ved selsdøra på heimestølen Trona i fremst i Nessadalen.

Fire personar sit framfor døra til selet til Arne og Laila Håland i Trona. I bakgrunnen ser me Nessadalsvatnet, og Høganhaug i synsranda.

Plassering i kart

Personane på biletet er (frå venstre): Arne Håland, Bjørg Engum, Georg Lønne og Laila Lønne Håland (bak).
Selet til venstre er Asbjørn Tolleshaug sitt. Det har no fått nytt tak og ny bordkledning.

CC BY-NC 4.0 Ved seldøra i Trona av anders.gjerde@sf-f.kommune.no er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Laila Lønne Håland, 2003.
Kommune: Trona