Sidemeny+

Ved Gunnarselet på Breidstølen

Posted on 23. mar 2004 by in Jordbruk

Seks personar sit framfor Gunnarselet (gnr. 82, bnr. 17) på Breidstølen.

Plassering i kart

Døropninga på selet var den gongen i sørgavlen. No er ho på langsida mot vest. I 2003 song selet på siste verset.
Lengst til venstre på biletet sit Per Støyva. Han kom frå Breim til Nessane som dreng hjå Ragnhild Nesse. Dama med sopelimen er Margit Lønne Haugen. Lengst til høgre sit Anna Dalheim.

CC BY-NC 4.0 Ved Gunnarselet på Breidstølen av anders.gjerde@sf-f.kommune.no er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Anna Dalheim, 2003.
Kommune: Breidstølen