Sidemeny+

Frå stølslivet på Breidstølen

Posted on 23. mar 2004 by in Jordbruk

Frå stølslivet på Breidstølen ein gong i slutten av 1940-åra eller i byrjinga av 1950-åra.

Plassering i kart

Biletet er teke mot aust med Endreselet i bakgrunnen. Selet er no eigd av Gerd og Egil Nesse.
Lengst til venstre på biletet er Anna Dalheim. Ho hadde seks kyr og lånte selet til bruket Setane, – no eigd av Ingvar Linde. Dette leigde ho éin sommar.
Lengst til høgre på biletet er Gunnar Dalheim.

CC BY-NC 4.0 Frå stølslivet på Breidstølen av anders.gjerde@sf-f.kommune.no er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Anna Dalheim, 2003.
Kommune: Breidstølen