Sidemeny+

Kvernhusa

Posted on 6. feb 2004 by in Bygning, anlegg og arkitektur, Ymse

Foto: Stian Nessestrandcbn

Knuten - denne er grunnprinsippet i huskonstruksjonen

Sjølv om husa har blitt restaurert ein del gonger, har dei behalde plassen sin i motsetning til konstruksjonen, som har endra seg minst like mange gonger. Det er ein avansert, men ganske praktisk konstruksjon vi i dag kan sjå.

Plassering i kart

Orientering

Om ein står på steinbrua og ser opp på huset lengst oppe til venstre, ser ein eit litt gøymd hus, som er det eldste huset av dei alle fem. Heilt nedst til venstre ser ein tydeleg eit litt større hus enn dei andre. Dette huset er ikkje blitt brukt til å male korn om til mjøl, men til å sage opp tømmerstokkar til bjelkar, altså eit sagbruk. Saga blei bygd i 1870, og var da ei oppgangssag. I 1897 blei den driven av eit turbinhjul, og restaurert til ei sirkelsag.

Konstruksjon

Det første kvernhuset som blei bygd opp, var ikkje av den konstruksjonen som vi i dag kan sjå. Det var med prøving og feiling at bøndene kom fram til den daglege konstruksjonen. Grunnmuren på husa er stabla opp av steinar, og deretter av tre med ein knute (tre delar som er sett saman), og oppå ”knuten” er sjølve huset bygd. Frå kvernsteinane og ned til kvernhjulet som er vassdrive, er det montert ein stokk, som får den øverste steinen til å gå rundt. Over kvernsteinane står kassen som kornet skal vere i, som blir kalla ”kvernteina”. Under kvernteina er ”svinet” plassert. Pinnen som ”heng” attmed svinet, er ”stakepinnen”. Den går ned i steinen, sånn at han ristar ut kornet frå svinet. Etter lang tid og mange stakepinna blir det ein sirkel i kvernsteinen. Nedanfor steinane, på golvet, står ”mjølkassen”, der kornet til slutt hamnar oppi. Alt i alt er konstruksjonen veldig enkel.

CC BY-NC 4.0 Kvernhusa av stian_nessestrand er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Stian Nessestrand 2004
Kjelder: Munnleg informasjopn frå Sigmund Holten, fødd 1937.
Kommune: Indre Skor