Sidemeny+

Gjerdesmett (Troglobytes troglobytes)

Posted on 23. jan 2004 by in Dyreliv

Foto: Svein Hjelmesetcbn

Gjerdesmett

Gjerdesmetten syng heile året.Han er ein av dei minste fuglane i Europa. Han er berre 9,5 cm lang og han er standfugl som greiar seg igjennom den kalde vinteren i Norge. Fuglen er utbreidd over det meste av Sør-Norge, men han er meir sjeldan i Nord-Noreg. Og i dei milde kyststroka på vestlandet er han å sjå året.

Plassering i kart

Gjerdesmett
Gjerdesmetten er lys på buken og brun på oversida, vingene og ryggen. Særmerket er av stjerten alltid står rett opp. Ho- og hannfuglen har same farge.

Reir
Fuglen elskar ”rotete” terreng. Reiret er overbygd og har inngang frå sida (sjå bilda). Han byggjer 3-4 reir. Ho-fuglen vel seg ut eit av dei, og kler det med fjør og dun.
Reiret blir brukt om vinteren til overnatting for å unngå kulde. 2-3 kan overnatte i eit reir.
Opptil 10 gjerdesmettar kan overnatte i ei fuglekasse.
Etter at gjerdesmett ungane er klekka er dei flygedyktige etter 15 –18 Dagar.
Gjerdesmetten har ofte to kull.
Fargen på egga er kvite med raudbrune flekkar. Det første kullet kjem mai og det ander kjem som oftast i juni-juli. Gjerdesmetten rugar i 15 – 17 (12 – 20) dagar.
Gjerdesmetten er insekteter men han et også litt bær.
Standfugl.

CC BY-NC 4.0 Gjerdesmett (Troglobytes troglobytes) av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Øyvind Sivertsen 9a juni 2004.
Kjelder: Natur og media elevbedrift v/GU