Sidemeny+

Undredal

Posted on 26. nov 2003 by in Ymse

Foto: 2002 Pascale Baudonnelcbn

Skulen i Undredal 17.mai 2002

Undredal er ei lita bygd med omlag 100 innbyggjarar. Bygda er særprega med eit godt bevart strandsitjarmiljø. Kyrkja, ei lita stavkyrkje tidfest til 1147 og geitosten, gjer Undredal til ein turistmagnet.

Plassering i kart

Kjelder:
Udt. ó2ndredal. — capella b. Nicolai de Undra- dal DN. IV 142 c. 1321 (lat.) (efter senere Afskrift). i Undradale DN. IV 208, 1340 capellania s. Nicholay de Vndradal DN. VII 214 1348 (lat.). i Vndradale BK. 34 b. kapellan i Vndradale, [k. i Vndru- dale] BK. 47 b. i Vndrudal BK. 47 b. Vnderdall NRJ. III 403. 405. 1563. 1603. 1611. 1667. Underdal 1723.

Uttale:
ó2ndredal

Etymologi:
í Undradali. Forklares af O. R. i Bd. IV, 1 S. 128 som sms. med Gen. Flt. af undr n., Vidunder, noget forunderligt (bl. a. brugt om Spøgeri).Samme Ord i Gen. Ent. finder han i Navnene Undersåker i Jemtland og Undersaaker i Inderøen (Thj. VSS. 1882 S. 8). E. Lidén opfatter derimod (Arkiv f. nord. filol. XXIII S. 261 f.), vistnok med rette, Undersaaker som *Undornsakr, og dermed mister O. R.’s Forklaring af Undradalr en væsentlig Støtte. Et Navn, som kunde tænkes at have Sammenhæng med dette, er Undrum i Sem Jarlsb., hvis ældste bevarede Form er Undreimr. S. B. antager, at Undr- i dette Navn er en Komparativform, der betyder «den lavere», beslægtet med tydsk «der untere» (oldhøitydsk untaro) og forholdende sig til Præpos. undir som en lignende Form ofr- i Gaard- navnet Ofrin til Præpos. yfir (Bd. VI S. 39). Hvorvidt S. B. har Ret i at forklare Undreimr i Sem paa denne Maade, er mulig tvivlsomt (se Magnus Olsen i Bd. XI S. 39); men en saadan Forklaring kunde passe godt ved det her foreliggende Navn, da dette Dalføre kun er bebygget i den allernederste Del ved Aurlandsfjorden. Det kan have været bøiet: Nom. *Undridalr, Dat. (í) Undradali. Mulig svarer den nuv. Udtale óndre- til den gamle Nom. *Undri-; Undra- skulde regelret blive óndra-. Underdalen i S. Fron, hvor gamle Former mangle, kan forklares af Præpos. undir, under (lavere liggende Dal); se Bd. IV, 1 S. 128. Unde- dal i Mo Tlm. skrives i gammel Tid Unnæ-, ikke Undr-, og har altsaa anden Oprindelse (Bd. VII S. 408). Undershaug i Snaasen er neppe, som formodet Bd. XV S. 275, et opr. *Undrshaugr, men *Undornshaugr. Om Underøen i Nesne kan intet bestemt siges (Bd. XVI S. 120). Hvis den gamle Form af Undredal virkelig skulde have været Undradalr, maatte vel undr her betyde Spøgeri, siden undra- vilde være Gen. Flt.

CC BY-NC 4.0 Undredal av aurland er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Kommune: Undredal