Sidemeny+

Transport

Posted on 28. okt 2003 by in Ferdsle, veg og sti

Det var vanleg å bruke sykkel i Kjølsdalen. I bratte lier andre stader vart løypestrengen ofte brukt…

Plassering i kart

Løypestreng var ein tenleg transportmåte som passa ved visse lokale terrengtilhøve. Løypestreng vart brukt til transport av høy, torv og mjølkespann. I Kjølsdalen vart sykkel brukt sidan 1920-åra, både som framkomstmiddel for dei som gjekk på setrane og som transportmiddel for mjølkespann hadde dei gjerne ein spesiell ”sal” på bagasjeberarane.

CC BY-NC 4.0 Transport av Svein Olav og Steffen er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.