Sidemeny+

Onstad

Posted on 1. okt 2003 by in Immateriell kulturarv, Landskap

Namnet kan tyde på røter attende til heidensk tid

Plassering i kart

Sult og Odin
Det gamle namnet Sult er nemnt fleire gonger på 1500-talet, men i 1603 skreiv dei både Unstad og Onnstad, i 1667 Onstad og i 1737 Ohnstad. I 1522 er nemnd Peder Sult, og i 1563 er fire mann nemnde som bønder på Sult. Ohnstad er nemnt, truleg for første gong i 1597. Eldre historikarar tenkte seg at Ohnstad måtte ha vekse fram av ein gamalnorsk Odinstad, og at h’en skulle peika attende på ein gamalnorsk stungen d.

Gamle skrivemåtar og ulike tolkingar

I matrikkelen 1838 vart det skrive Odinstad i parentes. Denne h` en i navnet har vore skrive i 200-300 år og har festa seg som familienavn. Skrivemåten skil seg ut frå Onstad i Valdres og i Østfold. Personleg trur eg at som og kunne skrives som Unn eller Onn. Vi vet fra sagn att her på Onstad bodde det på 1100-tallet en storbonde med navnet Une, og det er ikke umulig att navnet i alle tilfeller er så gammelt.

(Kjelde: Anders Ohnstad, Gardssoga for Aurland, Band 3)

CC BY-NC 4.0 Onstad av aurland er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Kommune: Onstad