Sidemeny+

På Balestrandstølen i Langedalen

Posted on 1. jan 2003 by in Jordbruk

Biletet syner selet til Bale med Stølsvatnet i bakgrunnen.

Plassering i kart

Kjell Fjærestad, hunden Lobo, Rune Fjærestad, Kristin Fjærestad og Bjørg Heggheim på stølspalssen til Bale i Langedalen. Bak dei er det nyleg oppbygde selet til Bale. I bakgrunnen er Stølsvatnet. Oppe til venstre på biletet er deminga på det regulerte Hardbakkavatnet. Bak denne skimtast Sauavassholten.

CC BY-NC 4.0 På Balestrandstølen i Langedalen av gunnar@urtegaard.no er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.