Sidemeny+

Fitje våstøl

Posted on 1. jan 2003 by in Jordbruk

Denne vårstølen ligg ca. 300 m o.h. Det er gnr.5, Fitje indre, og gnr. 6, Fitje ytre, som eig og brukar stølen. Det vart slutt med tradisjonell stølsdrift i 1949. Husa på stølen er tett plassert på graskledd stølsvoll. Vi finn 7 sel derav 2 nye(fornya). 8 fjøs er haldne i orden.

Plassering i kart

Støylen
Fitje vårstølen er den gamle nedlagte vårstølen til gardane Indre- og Ytre Fitje. Det vart slutta med beitehald her kring midten av 1970 talet.

CC BY-NC 4.0 Fitje våstøl av Svein Jan Hjelmeset er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Svein Hjelmeset, Gloppen. 2003
Kommune: Vårstøylen