Sidemeny+

Idlasvaet

Posted on 21. aug 2002 by in Immateriell kulturarv, Landskap

Vegen ned frå Sværaskaret var vanskeleg fleire stader. Han kunne vera so trong at berre eit beist kunne passera om gongen. Om lag midt i skaret var Idlasvaet. Det var eit sleipt og skrått sva.

Plassering i kart

Vegen ned frå Sværaskaret var vanskeleg fleire stader. Han kunne vera so trong at berre eit beist kunne passera om gongen. Om lag midt i skaret var Idlasvaet. Det var eit sleipt og skrått sva. Det hende beist gleid utfor her og miste livet. Folk slo jarnboltar i berget og la ein stokk over for å førebyggja slike ulukker.

CC BY-NC 4.0 Idlasvaet av gunnar@urtegaard.no er lisensiert under ein Creative Commons Namngjeving-Ikkje-kommersiell 4.0 internasjonal lisens.

Forfattar: Bind II, side 703
Kommune: Idlasvaet