Sidemeny+
Read more

Eitorn skule

18. mai 2016 by

På Eitorn skule gjekk borna frå Eitorngrenda og Hella på skule. Det gamle skulehuset vart sett opp ca 1880 og står framleis i dag. Skulehuset vart sett opp på garden Vestreim og vart overdrege til garden då skulen vart lagt ned. I 2006 vart huset gitt til Eitorn grendalag som har restaurert huset.

Read more
Read more

Dvergsnipa er den minste av snipene våre, som hekkar på tundraen og på arktiske kystheier. Trekkruta sørover ligg slik til at vi kan få sjå fuglen på Vestlandet om ein er heldig. Onsdag 20. august 2014 vart denne fuglen, som er på storleik med ein gråspurv, observert på Tippamyrane på Haugen i Eid kommune. Fuglen held seg ilag med ei større snipe, Grønnstilk, som og er sjeldan i området.

Read more
Read more

Siste veka i november 2013 dukka det opp ein spesiell fugl på foringsplassen til Bård Vereide. Det var tydeleg at dette var ein albino-fugl, for han var nesten heilt kvit.

Read more
Read more

Om ein vil sjå fuglar som ikkje hekkar her i området, kan ein haust og vår vere på utkik etter desse når dei er på trekk. September og oktober er gunstig tid for sjeldne observasjonar. Nokre trekkjer i flokk, andre berre ein og ein. I slutten av oktober 2012 var eg i ferd med å ta bilde av ein gjerdesmett ved Moengården på Nordfjordeid. Eg knipsa og nokre bilde av ein annan fugl, som viste seg å vere ein svartraustjert.

Read more
Read more

Hærfugl høyrer til råkefuglane som er kjende for sine friske fargar. Berre sjå føre deg isfuglen og bietarane med sine flotte fargar. Hærfuglen høyrer heime i Eurasia, Nord-Afrika og Madagaskar. Likevel er han observert fleire stader i Norge heilt nordover til Finmark.

Read more
Read more

Bieter  er ein fargerik råkefugl. Fuglen lever i  Sør-Europa aust til Lilleasia, og overvintrar i Afrika sør for Sahara. Av og til, i varme og tørre sommarmånader, trekkjer nokre individ lenger nord; det er mellom anna rapportert hekkinger frå Sverige og Danmark.

Read more
Read more

Tenkjer du på at du går blant tekster?  Du rører deg mellom eit skilt og dagens avis. Du skumpar borti, du gjev svar og legg til ord. Kanskje skriv du e-post eller les ei bok ei natt?  Du set tekstar i rørsle.

Read more
Read more

 ”Ungdommen veit best!” ”Den lærerike seksualavisa” -Det kjem fleire forslag, og det er ikkje fritt for at tiande klasse ved Hyllestad skule flirer litt når dei serverer namneforslag til avisa si. ”Overskrifta må vere informativ!” ”-og så må den ha litt ”schwung” over seg!”…

Read more
Read more

Noko av det verste mange vaksne kan tenkje seg, er å stå framfor eit publikum og skulle framføre noko, om det er ein tale eller det å halde eit føredrag. Men for dagens barn og unge bør det bli annleis, i og med at dei får øve seg på å halde presentasjonar like frå tredje klasse.

Read more
Read more

«Elevene er mer motiverte for skolearbeid når de kan bruke datamaskin», sier universitetslektor Cornelia Brodahl. «Å innføre datamaskiner på skolen har ødelagt skolehverdagen vår», sier vgs-elev Håkon i BTbatt. Begge deler kan umulig være riktig. Lærer elevene egentlig bedre med å bruke digitale medier?

Read more
Read more

Frå Hyllestad til månen, – og attende igjen
Visste du at vi jordbuarar berre ser den eine sida av månen? Eller at Jupiter er ein gigantisk planet som består av mykje giftig gass, og at du aldri vil finne ei flate å lande på? Dette, og mykje meir, veit i alle fall 2. klasse på Hyllestad Skule. 

Read more
Read more

Sædgåsa hekkar i våre dagar nesten berre i Finnmark. Fuglen har ein usikker bevaringsstatus som hekkefugl i Norge, og kunnskapsnivået om bestanden og trekkforholda er få. Uansett, så viste fuglen seg i Gloppen no midt i november 2011.
 

Read more
Read more

No om hausten er det tid for å plukke både tyttebær og sopp. Tek du deg ein tur i skogen når endeleg regnet tek slutt og sola kjem fram, kan det hende hoggormen har okkupert finaste tyttebærtuva. Han er vekselvarm og treng sole seg litt for å få opp kroppstemperaturen.

 

 

Read more
Read more

Søndag 20. juli 2011 fekk Gloppen besøk av to rutinerte ornitologar frå Hareid.
Kjell Soot Mork har ringmerkt fugl sidan 1965. Gjennom mange år har han sett ring på fleire tusen fugl, mellom anna på Fokstumyra, Svalbard og mange andre stadar utanom heimkommunen sin. Kalle var som vanleg med og Solveig var ein stødig sjåfør.

 

Read more
Read more

Elevbedrifta «Natur, Kultur og Media» har hatt stor framgang dei siste åra. Ein del av æra gir vi gladeleg vekk til Signe Hauge, ein trufast samarbeidspartnar, som tipsar oss om det er noko som skjer i fuglesamanheng. Ho er ein pensjonert lærar som vi inviterte tilbake i klasserommet. Derfor vil vi i elevbedrifta bli betre kjend med ein av våre fugleekspertar.

Read more
Read more

Går vi 10-15 år tilbake i tid, var det mange makrellterner som hekka i Gloppen. No er dei borte. Kanskje kan dvergterna dukke opp ein dag?

Dvergterna er ein trekkfugl i ternefamilien. Det latinske namnet er Sternula albifrons. Den held til ved sjøen, på fredelege strender og aude skjer. Dvergterne lever for det meste av fisk og insekt. Den fangar fisken ved å stupe etter den.

 

Read more
Read more

"Mitt Førde Framover" er eit glimt inn i eit prosjekt som handlar om å styrke og utvikle lokalsamfunn – i dette tilfellet Førde. Kortfilmen handlar om å finne skattar i eige lokalsamfunn og søke å styrke identitet og profil gjennom å engasjere innbyggarar frå ulike yrke og miljø.

Read more
Read more

 

Hekkspurven er eit medlem av spurvefamilien. Den byggjer reir i hekkar eller kratt. Egga vert lagt i mai månad. Ungane vert klekt ut etter omlag to veker. Fugleforeldrene forar ungane med insekt, i all hovudsak grashopper. Dei vaksne individa et for det meste frø, men kan og ete insekt om nødvendig. Den held til på grasrike sletter, for her er det lett å finne frø og insekt til ungane.

 

Read more